นายนพพร มากคงแก้ว ผู็อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ พร้อมด้วยนางสุปราณี นฤนาทนโรดม รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคูรภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืิอง และโรงเรียนStand Alone

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายนพพร มากคงแก้ว ผู็อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ พร้อมด้วยนางสุปราณี นฤนาทนโรดม รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคูรภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืิอง และโรงเรียนStand Alone เพื่อลดความเลื่อมล้ำ และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนนทบุรี